Prejsť na obsah

Ako si vybrať senzor

Diabetikinfo
Publikoval v Ja a diabetes ·
Tak už sa to blíži. Konečne aj novozistení diabetici majú nárok na predpis na glukózny senzor na nepretržité meranie glukózy.  Je to veľká zmena, ktorá uľahčí život hlavne rodičom diabetických detí. O senzore a jeho výhodách určite nepochybujú tí, ktorí sú jeho aktívny používatelia. Ale je tu ešte dosť veľká skupina detí a teda aj ich rodičov, pre ktorých to je neznáma vec.
Tak si najskôr povedzme čo všetko potrebuje diabetik, ktorý si podáva inzulín perom, alebo inzulínkami, aby naozaj mal kontinuálne zobrazovanie glykémie. Potrebujeme tri základné veci:
1.     Glukózny senzor
2.     Vysielač
3.     Prímač
1.     Glukózny senzor je od 01.03.2021 schválený v kategorizácií zdravotných pomôcok aj pre deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo intenzifikovanej terapii. Množstvo senzorov na jeden rok je definovaná dĺžkou snímaní, ktoré definuje výrobca.
 Vid tabuľka
Senzory s dĺžkou snímania 14dní nie sú v kategorizácii od 01.03.2021, ale až od 01.04.2021, preto ich tu neuvádzam.


Senzor DexCom (G5) – vysielač k danému typu senzoru nie je uvedený v kategorizačnom zozname, je možné ho zakúpiť za plnú sumu u dodávateľa, doba životnosti 6mesiacov. Je možný ho repasovať.
Pri senzoroch 6-7dní snímania je nutná kalibrácia – teda zadávanie nameranej glukózy z krvi. Pri G6 nie je nutná kalibrácia – sú bezkalibračné. Niekedy je to výhoda, ak senzor má minimálne odchýlky. Pri veľkom rozdiely sa to stáva nevýhodou, musíte rátať s rozdielom.   
2.    Vysielače pre intenzifikovaný režim v kategorizačnom zozname sú uvedené, ale nie je k nim schválený príslušný limit, preto nie je možné ich získať na lekársky predpis. Ľudovo povedané zatiaľ si ich musí pacient zaplatiť sám.
Podľa posledných informácií poisťovňa Dôvera bude svojim poistencom uhrádzať vysielač pre senzory EnLite aj pre senzor G6.
3.   Prímačom pre sledovanie hodnôt – glykémie, je inteligentný telefón prostredníctvo aplikácie. Operačný systém v telefóne môže byt IOS, alebo Android.

Tak ako sa rozhodnúť?
Každý senzor z kategorizácie je zavedený v podkoží a má prívlastok kontinuálny-teda zobrazuje „nepretržite“ namerané hodnoty.
Pri všetkých senzor je zobrazovanie glykémie až dve hodiny od zavedenia.
U každého je v aplikácií možnosť nastavenia výstrah, upozornení na hypoglykémiu alebo hyperglykémiu. Tiež viete pridať ďalšie osoby ktoré môžu vidieť glykémie vášho dieťaťa, alebo dostávajú upozornenie o hyper/hypo.
Vo všetkých je zobrazovaný trend glykémie – nárast/pokles glykémie pomocou šípok.
Ak má vaše dieťa jemnú, citlivú pokožku, skôr zvažujte senzor s kratšou dobou snímania. Častejším menením miesta zavedenia senzora umožníte regenerácií pokožky. Predídete prípadným nežiadúcim reakciám – svrbenie, začervenanie, alergie. Overte si ktorý software systém na vyhodnocovanie nameraných hodnôt používa diabetológ. Lekár si vie pozrieť namerané hodnoty, komunikovať s vami, riešiť kritické situácie, alebo pretrvávajúce problémy. Informujte sa ako prebieha prípadná reklamácia senzoru. Všetko na svete sa môže pokaziť.  Spýtajte sa iných používateľov/využívateľov senzorov ako pracujú z výstupmi zo senzora, čo im to prináša okrem toho, že dieťa sa nemusí neustále merať. Poproste ich o grafy zo senzoru, či im budete rozumieť, či budú mať pridanú hodnotu pre vás. Veď senzory chceme, aby sme vedeli pochopiť a lepšie manažovať diabetes svojho dieťaťa, alebo svoj vlastný.
Návrat na obsah