Prejsť na obsah

Kategorizačný zoznam a limity

Diabetikinfo
Publikoval v Všeobecné ·
V poslednom čase každý diabetik čaká aké pomôcky budú schválené v kategorizácií. Jedna vec je kategorizačný zoznam a druhá, podstatná stránka, sú limity. Čo načo slúži?
 
Kategorizačný zoznam obsahuje všetky zdravotné pomôcky, ktoré sú schválené Ministerstvom zdravotníctva. na lekársky predpis. Lekár  môže pacientovi vystaviť lekársky poukaz na danú pomôcku. Ministerstvo zvyčajne zverejňuje novú kategorizáciu 1krát za štvrťrok na svojej stránke
 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk).  
 
V zozname pomôcok je uverejnený presný kód položky, ktorý lekár uvádza  v e-recepte, alebo na papierovom lekárskom poukaze. Ďalej tu nájdete cenu pomôcky, koľko a či vôbec je hradená zdravotnou poisťovňou, tiež koľko dopláca pacient.
 
Príklad na testovacích prúžkoch na stanovenie glukózy v krvi
 
Kód pomôcky D92825
 
Názov Testovacie prúžky FORA Diamond
 
Cena: 11,73
 
Úhrada poisťovňou (ÚZP): 11,73
 
Doplatok pacienta (DOP): 0,00
 
Ale iné prúžky do glukomera
 
Kód pomôcky D79821
 
Názov Optium Omega
 
Cena: 14,52
 
Úhrada poisťovňou (ÚZP): 11,73
 
Doplatok pacienta (DOP): 2,79

 
Veľmi dôležitý je dokument nazývaný Limity. Obsahuje limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia na pomôcky schválené v zozname. V tomto dokumente nájdete na  koľko kusov, resp. balení má  pacient nárok buď na mesiac, alebo rok. Tiež je tu uvedené, či platí či výška doplatku nie je limitovaná vekom.
 
Príklad na testovacích prúžkoch na stanovenie glukózy v krvi
 

       
 
Vo všeobecnosti platí, že diabetik, ktorý si podáva inzulín viac ako 3xdenne (intenzifikovaný režim)  má nárok na 75ks na mesiac. Ale ak je to dieťa do 10rokov, už kategorizačné limity definujú nárok na 150ks na mesiac.

 
Na budúce sa budem venovať Ako si vybrať správny senzor na meranie glukózy.
                                                                                      

                                                                                            Ľubica Pilková
 Návrat na obsah