Prejsť na obsah

RP Zazrivá 2014 II.turnus

Aktivity > Akcie pre deti

Tento rok OZ diabetikinfo organizovalo dva rekondičné pobyty. Prvý bol určený pre rodičov a deti do 10 rokov. Na druhom turnuse sa zúčastnili deti od 10 rokov do 16 rokov. Ústredným mottom druhého pobytu bolo "Chcem ťa spoznať". Myslím, že o spoznávanie a zábavu bolo postarané. Fotografie sú ako dôkaz. Ďakujem spoločnosti Medtronic za zapožičanie KM pre deti a tiež za odborné prednášky, ktoré obohatili celý program. Moje poďakovanie patrí aj pánovi Marianovi Tarníkovi, ktorý nám ukázal nové možnosti pri vyhodnocovaní dát z KM.

Ľubica Pilková

Návrat na obsah