Prejsť na obsah

Prvé dni s diabetom

Informácie > Život s diabetom

Rodičia majú často strach, ako zvládnu starostlivosť o dieťa po jeho prepustení z nemocnice. Je to celkom prirodzené, preto Vám prinášame niekoľko rád, ako sa čo najlepšie pripraviť na novú situáciu v rodine: • vyčleňte si miesto na denník, glukometer, inzulínové perá a iné pomôcky súvisiace s diabetom,

 • naučte všetkých dospelých členov rodiny podávať inzulín, merať glykémiu, zapisovať údaje do dia denníka,

 • informujte všeobecného lekára o ochorení,

 • ak dieťa navštevuje škôlku alebo školu, stretnite sa s učiteľom a vysvetlite mu, o aké ochorenie ide a aké sú riziká, napríklad hypoglykémia,

 • zostavte si denný plán vašej rodiny (odchod do škôlky/školy, do zamestnania, desiata a obed v škôlke/škole, družina, krúžky, olovrant, program poobede, prvá večera, druhá večera, spánok) a k tomu priraďte úkony potrebné pri diabete (meranie glykémie, podanie inzulínu - min. 10 min. pred jedlom ) - na nič nezabudnete a odbúrate stres,

 • nesnažte sa izolovať seba a svoje dieťa,

 • neodhlasujte dieťa zo záujmových krúžkov (pokiaľ to vyslovene neodporučí lekár),

 • naučte sa počítať sacharidové jednotky,

 • zabezpečte si digitálnu váhu a naučte sa s ňou pracovať,

 • zostavte si jedálny lístok na najbližšie dni,

 • zabezpečte si jedálny lístok zo škôlky, resp. zo školskej jedálne (vo väčšine prípadov dieťa sa môže stravovať v kolektíve),

 • porozprávajte sa s príbuznými o nových stravovacích návykoch,

 • upozornite starých rodičov, aby nepodávali dieťaťu jedlo bez Vášho vedomia - ubližujú mu,

 • pripravujte jedlo deň predtým (raňajky, desiata, olovrant) - predídete nervozite a stresu,

 • nehovorte dieťaťu „...ty toto nesmieš jesť...“ vhodnejšie sú kladné formulácie („lepšie by bolo, keby si si vybral/vybrala....“),

 • prvé dni si pre seba pripravujte jedlo v tej istej hmotnosti i zložení, ako dávate svojmu dieťaťu - zistíte, že jedlo je dostatočné aj pre Vás dospelých a nemusíte sa báť, že dieťa má málo jedla a je hladné,

 • podávajte všetkým členom rodiny rovnaké jedlo (je to možné), predídete pocitu vyčleňovania dieťaťa z rodiny,

 • zo začiatku sa dieťa väčšinou stále pýta, kedy bude jesť - nemeňte pravidlá, za pár dní si jeho organizmus zvykne na pravidelné stravovanie,

 • odložte z dosahu dieťaťa všetky sladkosti,

 • podávajte jedlo na malom tanieri, dosiahnete dojem veľkého množstva jedla,

 • zadovážte si alternatívne sladidlá vhodné aj pre diabetikov (ZERO cukor, sukrin, stévia,...)

 • vyskúšajte prípravu „sladkých“ jedál s novým druhom sladidla, (recepty nájdete na www.diabetikinfo.sk),  

 • ak dieťa povie že je hladné, väčšinou má iba na niečo chuť, ponúknite mu nakrájanú zeleninu, syr, malé množstvo orechov, občas aj malý kúsok horkej 75% čokolády.


Deti sú úžasné stvorenia, pomerne rýchlo si dokážu zvyknúť na nový režim a obyčajne sa ho naučia bez problémov dodržiavať. Veľmi dôležitá je celková atmosféra v rodine
keď dieťa vidí, že rodičia novú situáciu zvládajú, je to aj pre nich podstatne jednoduchšie.

Glykémie v (ne)rovnováhe
Jednou zo základných vecí, ktoré sa rodičia po zistení diabetu u dieťaťa naučia, je, že cieľom liečby je pomocou modelu inzulín
sacharidy pohyb udržiavať stabilné glykémie. Základné dávky inzulínu a odporúčané množstvo sacharidových jednotiek počas celého dňa, ako aj na jednotlivé jedlá, nastavia dieťaťu v nemocnici. Po návrate domov treba počítať s tým, že glykémie sa zmenia niekedy je to len prechodné a súvisí to so zmenou prostredia, inokedy je potrebné prispôsobiť dávky inzulínu domácemu režimu. Zo začiatku je vhodné zmeny konzultovať s lekárom, postupne sa však rodičia naučia sami upravovať množstvo inzulínu či jedla tak, aby dieťa malo dobré glykémie, t.j. aby bolo dobre kompenzované.
Občas sa stane, že vplyvom rôznych faktorov sa hladina cukru v krvi zníži pod alebo zvýši nad normálnu hranicu, vtedy hovoríme o hypoglykémii, resp. hyperglykémii.
Hypoglykémia je stav, kedy hladina cukru klesne pod 3.5 mmol/l. Je to situácia, ktorá si vyžaduje okamžitú reakciu, inak sa môže u dieťaťa hypoglykémia prehlbovať až do bezvedomia.
Možné príčiny vzniku hypoglykémie:

 • veľa inzulínu,

 • málo jedla (sacharidov),

 • hnačky a vracanie,

 • mimoriadna telesná aktivita,

 • náhodne.

Hypoglykémia sa môže u každého dieťaťa prejavovať rôzne, medzi všeobecné príznaky patrí hlad, chvenie tela, zvýšené potenie a dezorientácia. Hlavne menšie deti ju často pociťujú ako bolesť nôh (kolien), trasenie rúk a nôh, prípadne sa im točí hlava, alebo majú rozmazané videnie.
Hypoglykémiu treba riešiť hneď
ľahší stav (začiatok hypoglykémie) môžeme zvládnuť jedlom, ťažší stav cukrom v tekutej forme, t. j. cukrom osladený džús alebo čaj. Ak nemáme sladký nápoj, pomôžu aj kocky cukru alebo hroznový cukor. Takto podaný cukor síce glykémiu rýchlo zvýši, ale dieťaťu je zároveň potrebné podať aj pečivo alebo chlieb na zajedenie, aby glykémia zase prudko neklesla. Čokoláda pri hypoglykémii veľmi vhodná nie je, pretože obsahuje tuky, ktoré bránia uvoľňovaniu sacharidov, takže hladinu cukru zvyšuje pomalšie.
Hyperglykémia je glykémia zvýšená nad normálnu hranicu. Z krátkodobého hľadiska dieťa neohrozuje, avšak dlhotrvajúce hyperglykémie (HbA1C je vysoké) môže viesť k poškodeniu ciev a k chronickým komplikáciám.
Možné príčiny vzniku hyperglykémie:

 • málo inzulínu,

 • veľa jedla (sacharidov),

 • nedostatok pohybu,

 • choroba,

 • stres (u detí aj adrenalín napr. pri počítačových hrách, písomky, skúšky, hádky).

Vnímanie hyperglykémie je rovnako ako pri hypoglykémii individuálne, medzi všeobecné príznaky patrí smäd, časté močenie, zvýšená únava a bolesti brucha. U detí sa hyperglykémia môže prejaviť aj zmenou nálady (napr. podráždenosťou).
Ak sa hyperglykémia opakuje, treba prehodnotiť dávky inzulínu, množstvo prijímaného jedla a pohybovú aktivitu v priebehu dňa.
Skúsenosti iných rodičov s riešením hypoglykémie a hyperglykémie nájdete bližšie na stranke hyperglykémia a hypoglykémia

Spoznávame sacharidy a sacharidové jednotky
Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, pre rodičov detí s diabetom je veľmi dôležité poznať a vedieť ovplyvniť zloženie stravy dieťaťa – množstvo inzulínu podaného pred jedlom musí byť v rovnováhe s prijatými sacharidmi.
Sacharidy sú pre ľudský organizmus základným zdrojom energie. Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny – zložené a jednoduché sacharidy.
Zložené sacharidy nemajú sladkú chuť. Po ich zjedení začne glykémia pomaly stúpať a ich účinok na glykémiu je dlhodobý. Nachádzajú sa v týchto potravinách:

 • zemiaky a výrobky zo zemiakov,

 • obilniny a výrobky z múky,

 • ryža a výrobky z ryže,

 • strukoviny.

Jednoduché sacharidy majú sladkú chuť a poznáme ich pod nasledovnými názvami:
» glukóza (hroznový cukor) – obsahuje ju ovocie a ovocné šťavy, vedie k rýchlemu vzostupu glykémie, ktorá následne pomerne rýchlo zase klesá,

 • fruktóza (ovocný cukor) – obsahuje ju ovocie a ovocné šťavy, vedie k vzostupu glykémie, ale pomalšiemu,

 • sacharóza (repný cukor) – nachádza sa vo všetkých sladkých výrobkoch, jej vplyv na glykémiu závisí od podoby, v akej ju skonzumujeme – v prípade cukru (práškový, kryštálový, sladké nápoje) glykémia stúpa prudko. Ak sacharózu skombinujeme s tukom, glykémia po nej stúpa pomalšie.

 • laktóza (mliečny cukor) – obsahuje ju mlieko a mliečne výrobky, má malý vplyv na glykémiu, pretože mlieko obsahuje aj tuky a bielkoviny, ktoré spomaľujú uvoľňovanie sacharidov do krvi,

 • maltóza (sladový cukor) – nachádza sa v pive, má prudký a výrazný vplyv na glykémiu.

Názov „sacharidová jednotka“ (skratka „SJ“), je umelo vytvorený pojem, ktorý bol zavedený pre jednoduchšie počítanie a odhad množstva sacharidov v jednotlivých potravinách. V Českej republike sa častejšie používa pojem „výmenná jednotka“ (skratka „VJ“), v krajinách Európskej únie „chlebová jednotka“ (skratka „BE“, z nemeckého „Brot Einheit“).
Jedna SJ predstavuje množstvo potraviny obsahujúcej 10 g sacharidov, v niektorých krajinách, napr. aj v Českej republike, zodpovedá 12 g sacharidov. Mäso, hydina, ryby, vajcia, údeniny, olej, maslo a iné tuky, väčšina druhov zeleniny (listová zelenina, paprika, reďkovka, cibuľa, cesnak...) neobsahujú sacharidy, resp. obsahujú minimálne množstvo sacharidov, takže pri ich zaraďovaní do jedálnička nepočítame SJ.
Vybrané druhy zeleniny (mrkva, cvikla a strukoviny...), ako aj ostatné potraviny sacharidy obsahujú, preto musíme vedieť, koľko gramov ktorej potraviny zodpovedá 1 SJ a správne ich započítať do denného príjmu SJ (určí ho lekár alebo diétna sestra ešte počas pobytu dieťaťa v nemocnici).

Vplyv jednotlivých potravín na glykémiu závisí aj od ich glykemického indexu (GI) – je to ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, ako rýchlo a intenzívne potravina ovplyvňuje hladinu krvného cukru. Čím je číslo vyššie, tým horšia je potravina pre glykémiu.

Glykemický index jednotlivých potravín je možné ovplyvniť rôznymi faktormi, ako sú napr.:

 • „tvrdosť“ potraviny: čím je potravina tvrdšia, tým nižší ma glykemický index (Ako konkrétny príklad môžeme uviesť špagety: Organizmu by trvalo dosť dlho, kým by spracoval 100 g surových špagiet a zmenil na energiu (sacharidy). Surové špagety by preto mali veľmi nízky glykemický index. Rovnaké množstvo špagiet uvarených stredne už má stredný glykemický index, lebo sú mäkšie a organizmus ich môže spracovať rýchlejšie. Rozvarené špagety majú vysoký glykemický index, pretože sú rozvarené a celkom mäkké. Organizmus nemusí „bojovať“ s ich štruktúrou, ale hneď dostáva energiu.),

 • vláknina: ideálny spôsob, ako dosiahnuť spomalenie uvoľňovania sacharidov, je doplniť každé jedlo o potraviny obsahujúce vlákninu, najmä o čerstvú zeleninu,

 • kyseliny: pri príprave zeleninových šalátov je vhodné použiť napr. jablčný ocot alebo citrón, nakoľko kyseliny taktiež znižujú glykemický index,

 • bielkoviny a tuky: rovnako znižujú glykemický index (napr. po zjedení samotného bieleho rohlíka sa glykémia prudko zvýši, nakoľko biely rohlík má vysoký glykemický index, ak k nemu však pridáme syr, šunku a zeleninu, glykémia bude stúpať podstatne pomalšie).


Používané výrazy pri diabete

Prvá kontrola u diabetoóga

Príklady na výpočet sacharidových jednotiek

Orientačná tabuľka pre prisun Sj podľa veku a pohlavia dieťaťa

Glykemický index potravín

Základná tabuľka sacharidových jednotiek

Návrat na obsah