Prejsť na obsah

Inzulínová pumpa pod lupou

Informácie > Život s inzulínovou pumpou

Pozrime sa na inzulínovú pumpu trochu bližšie. Inzulínová pumpa je vlastne zariadenie, ktoré do nášho tela dávkuje alebo „pumpuje“ inzulín. Taktiež môžeme povedať, že je to elektronicky riadené zariadenie, ktoré nám hnacím motorom podáva inzulín. Inzulínová pumpa ma relatívne malé rozmery a prirovnáva sa k veľkosti mobilného telefónu.
Inzulínová pumpa (ďalej iba IP ) sa skladá z týchto častí:

  • Zásobníka na inzulín

  • Motorčeka, pomocou ktorého sa dávkuje inzulín

  • Riadiacej časti zodpovedá za chod pumpy

  • Displeja s tlačidlami na ovládanie IP


Samotná IP by nám na dávkovanie inzulínu bola bez tenkej hadičky zakončenej teflónovou kanylou zbytočná. Pomocou nej sa inzulín na pokyn IP dostáva do podkožia.
Na rozdiel od aplikovania inzulínu pomocou pier alebo inzulínových striekačiek nám IP dávkuje do tela inzulín dvoma spôsobmi. Prvý je bazálna dávka a druhý je bolus. Podrobnejšie si ich rozoberieme v nasledujúcich kapitolách.
Ďalší významný rozdiel pri aplikácii inzulínu je, že pri perách sa používajú dva druhy inzulínu:

  • rýchlo účinkujúci pred jedlom,

  • dlhodobo účinkujúci.


IP používa iba jeden druh inzulínu, a to ultra rýchlo účinkujúci. Váš ošetrujúci lekár Vám stanoví, ktorý z tejto rady je pre Vás najlepší.
Na Slovensku sú dvaja významní dodávatelia IP - Rocha a Medtronic. Princíp fungovania IP od oboch dodávateľov je rovnaký. V našej publikácii budeme hovoriť o pumpe  Paradigm Veo od spoločnosti Medtronic, nakoľko ju používa väčšina detí, ktorých rodičia prispeli svojimi skúsenosťami.

Bazálna dávka a jej nastavenie

U zdravého človeka sa počas 24 hodín neustále uvoľňuje z pankreasu do krvi inzulín. Tvorí to cca polovicu z celkového množstva potrebného inzulínu na deň. Nazýva sa bazálna sekrécia. Slúži k tomu, aby glykémia aj v čase pokoja a nalačno bola na hodnotách medzi   4-6 mmol/l.   
Bazálne dávkovanie inzulínu sa snaží kopírovať alebo priblížiť k bazálnej sekrécii zdravého človeka.
Čo to znamená? Na základe rozpisu, ktorý vám pripraví lekár na celých 24 hodín, sa do tela automaticky uvoľňuje stanovené množstvo inzulínu. Pre každú hodinu je stanovená taká dávka inzulínu, akú potrebuje konkrétny pacient. Lekár vychádza z predchádzajúcej liečby a posledných glykemických profilov. Zjednodušene povedané, bazálna dávka, ktorá sa z IP dávkuje automaticky, by mala byť nastavená tak, že ak pacient neprijíma potravu niekoľko hodín, jeho glykémia sa nemení, čiže by mala byť stabilná. Bazál zahŕňa inzulín, ktorý pokrýva potrebu inzulínu počas dňa medzi jedlami a v noci. Pred nastavením na IP určíme najskôr celkovú dennú dávku inzulínu. Pred zavedením pumpy zvyčajne túto dávku znížime  o 25 %. Z vypočítaného množstva 50% pôjde na bolusy a 50% na bazálne dávky.
Pokiaľ sú glykémie pred nastavením vyrovnané, môžeme bazál rozdeliť do rovnomerných dávok počas 24 hodín. Ďalšie korekcie robíme podľa vývoja glykémií v nasledujúcich dňoch. Ak sú glykémie pri nastavení kolísavé, pri nastavovaní jednotlivých bazálnych dávok postupujeme podľa tendencií stúpania, resp. poklesu glykémií a potrieb pacienta v jednotlivých denných dobách.
Nastavenie bazálu pri prechode na CSII patrí do rúk lekára v centre, kde sa liečba začína.
V prípade zvýšenej fyzickej aktivity je vhodné bazálne  dávky redukovať, aby sa zabránilo výraznému poklesu glykémie. Pri stave, pri ktorom sa predpokladá skôr vzostup glykémií /choroba, imobilizácia, apod./, naopak možno bazálne dávky prechodne zvyšovať.

Dočasný bazál


Dočasný bazal je funkcia, ktorá umožňuje dočasne upraviť existujúcu bazálnu dávku buď smerom hore alebo dole. Táto funkcia sa veľmi často používa pri chorobách dieťaťa alebo pri potrebných situáciách.  

Bolus


Bolus je dávka inzulínu, ktorú si pacient určuje sám ( podľa nadefinovaného vzoru ) pred jedlom a pumpa mu ju vydávkuje na jeho pokyn. V tomto prípade pumpa nepracuje automaticky. Výška bolusovej dávky je individuálna a závisí od množstva prijatých sacharidov.  


Rozložený bolus


Rozložený bolus znamená podať celú dávku v rozloženom časovom úseku. Rozložený bolus sa používa pri jedlách s vysokým obsahom tukov alebo pri rôznych spoločenských podujatiach, kde je stolovanie dlhšie. Taktiež je výborné ho použiť napr. pri štedrej večeri, návšteve reštaurácie, spoločenských udalosťiach.

Bolus wizard

Návrat na obsah