Prejsť na obsah

Prechod od inzulínových pier k inzulínovej pumpe

Informácie > Život s inzulínovou pumpou

Prvým krokom ako získať inzulínovú pumpu je rozhovor s vaším ošetrujúcim diabetológom. Je dôležité si uvedomiť, že na Slovensku sú určité kritéria na pridelenie, alebo odsúhlasenie liečby inzulínovou pumpou.

 • Pacient musí mať DM1 aspoň 1 rok

 • Pacient trpí častými glykemickými výkyvmi ( nočné hypoglykémie )

 • Zmeny pretrvávajú aj po zmene liečby na inzulínový analóg

 • Pacient používal rôzne inzulínové režimy

 • Zvýšené hodnoty HbA1C nad 8,0%

 • Kritéria, ktoré si stanovujú jednotlivé zdravotné poisťovne


Ak všetky stanovené podmienky spĺňa pacient, je dobré si odpovedať aj na tieto otázky:

 • Chce moje dieťa inzulínovú pumpu?

 • Nenútim dieťa do tohto spôsobu  liečby?

 • Mám všetky relevantné informácie ? ( informácia s internetu, od zástupcov spoločností, ktoré IP dodávajú, osobná skúsenosť iných rodičov, alebo detí,...)

 • Uvedomujem si, že tento spôsob liečby diabetu budem používať 4 roky?

 • Budem ja, alebo moje dieťa vedieť ovládať IP?


Ak ošetrujúci diabetológ súhlasí s liečbou pomocou inzulínovej pumpy a aj Vaše dieťa, lekár  pripraví potrebné papiere  k hospitalizácii a protokol k liečbe pomocou inzulínovej pumpy.
Druhým krokom je stretnutie so zástupcom firmy. Na tomto stretnutí vám bude vysvetlená liečba pomocou inzulínovej pumpy. Tiež sa dozviete ako pracuje inzulínová pumpa a všetko okolo inzulínovej pumpy /napr.: čo sú kanyly, zásobníky, ako často sa vymieňajú, kde sa nosí inzulínová pumpa, čo robiť keď sa chcem sprchovať a pod./ Na toto stretnutie si pripravte otázky a všetko čo vás bude zaujímať. Najlepšie je keď máte vaše otázky napísané na papieri aby ste na niečo nezabudli.
Tretím krokom je hospitalizácia v nemocnici v centre pre nastavovanie na inzulínovú pumpu. Termín na hospitalizáciu si dohodnete buď so zástupcom firmy alebo s vaším diabetológom. Na Slovensku máme niekoľko takýchto centier pre deti a dospelých..
Pre detských pacientov je to :
          Bratislava
Detská univerzitná nemocnica Limbová 1 /Kramáre/
          Martin
Univerzitná nemocnica detská klinika
          Ľubochňa
Národný endokrinologický a diabetologický ústav detské oddelenie
          Košice
 Univerzitná nemocnica detská klinika

Počas hospitalizácie sa vám venuje certifikovaný školiteľ ktorý vás naučí používať a obsluhovať inzulínovú pumpu, meniť kanylky, plniť zásobníky a všetko ohľadom inzulínovej pumpy.
Pri prepustení z nemocnice dostanete prepúšťaciu správu, potvrdený protokol k liečbe pomocou inzulínovej pumpy a 3 lekárske poukazy. Všetky tieto papiere / prepúšťaciu správu, protokol, 3 lekárske poukazy/ odovzdáte na pobočke vašej zdravotnej poisťovni.  Zdravotná poisťovňa sa vám do 30 dní vyjadrí či schvaľuje alebo neschvaľuje liečbu pomocou inzulínovej pumpy.
V prípade schválenia vám zdravotná poisťovňa pošle schválenie inzulínovej pumpy a potvrdené 3 lekárske poukazy. O schválení liečby informujte svojho ošetrujúceho lekára aj obchodného zástupcu firmy. V prípade nejasností, prípadne pochybností vždy kontaktujte obchodného zástupcu, ktorý vám ochotne poradí a pomôže.

Výhody a nevýhody inzulínovej pumpy

Najväčší rozdiel medzi liečbou inzulínovým perom a inzulínovou pumpou je ten, že pri perách, aby ste dosiahli dobré výsledky, musíte často „čarovať“ so sacharidovými jednotkami (inzulínové perá umožňujú dávkovať inzulín po pol jednotke a stáva sa, že pol jednotky inzulínu je málo a celá jednotka veľa, vtedy môže pomôcť úprava sacharidových jednotiek, ktoré sa dajú zmeniť aj o napr. 0.25 SJ), pri inzulínovej pumpe „čarujete“ hlavne s inzulínom.

Tak ako každé technické zariadenie, aj IP má svoje výhody a nevýhody. Pokúsili sme sa ich zhrnúť do niekoľkých bodov. Sú tu vyjadrenia rodičov, ktorých deti už nejaký čas IP používajú.

Výhody:

 • Menší počet pichaní, kanyla sa vymieňa každý tretí deň

 • Slobodnejší, voľnejší život diabetika

 • IP kopíruje denný režim dieťaťa

 • Väčšia voľnosť pri stravovaní, športe, a iných aktivitách

 • Možnosť dávkovania aj malého množstva inzulínu, najnižšia hodnota 0,025j inzulínu  

 • Diskrétne podávanie inzulínu

 • Žiadny stres pri podávaní inzulínu, či už v škole, v škôlke, spoločenských podujatiach, v kine, atď

 • Nikdy si nezabudneš zobrať so sebou inzulín ( stále ho nosíš v pumpe a pumpu na tele)

 • Spotreba inzulínu je šitá na mieru ( nastavíš si s pomocou doktora  bolusy ajzákladné bazály podľa  rôznych faktorov )

 • Môžeš si podľa potreby pridávať inzulín bez ďalšieho vpichu

 • Inzulínová pumpa si pamätá všetky podané bolusy a aj bazálne dávky, čiže je možná kontrola spätných množstiev podaných dávok

 • Inzulínová pumpa má funkciu pripomenúť podanie bolusu

 • Možnosť rozloženého bolusu  

 • Kontinuálne monitorovanie glykémie s glukózovým senzorom Ti umožní pohotovo reagovať na výkyvy glykémie

 • Po zvládnutí a pochopení práce so senzorom  sa Ti zlepšia glykémie a uvoľní sa režim


Nevýhody:

 • Kanylu je nutné meniť každý tretí deň

 • Kanyla zanecháva väčšie ranky ako perá

 • Niekomu môže pumpa spočiatku zavadzať

 • IP je nutné odkladať pri sprchovaní, kúpaní, plávaní pumpa je vodeodolná, nie však vodotesná

 • Raz za deň je potrebné kontrolovať kanylu, či sa v nej nevytvorili bublinky (pri správnom napĺňaní zásobníkov na inzulín sa to stáva zriedka )

 • Kanyla sa môže v tele zalomiť, alebo „upchať“, vtedy dieťa nedostáva inzulín a glykémia obyčajne vystúpi veľmi rýchlo


Finančná náročnosť


Ak Vám Vaša zdravotná poisťovňa schváli používanie inzulínovej pumpu, neplatíte, alebo nedoplácate nič. Taktiež kanyly sú plne hradené poisťovňou. Váš ošetrujúci lekár Vám každý mesiac predpisuje stanovené množstvo kanýl a inzulínových zásobníkov.
Ak chcete k inzulínovej pumpe používať aj kontinuálny monitoring, upozorňujeme Vás, že ten nie je hradený poisťovňou a pacient si ho platí sám. Od 01.01.2012 je schválené kategorizačnou komisiou, preplácanie 4 senzorov v rámci  jedného kalendárneho roka.Skúsenosti rodičov

Návrat na obsah