Prejsť na obsah

Mimoriadne situacie s inzulinovou pumpou

Informácie > Život s inzulínovou pumpou

Tak, ako sme už písali, aj pri používaní inzulínovej pumpy u detí prichádzajú vysoké alebo veľmi nízke glykémie (hypoglykémie). Znovu opakujeme, že liečba inzulínovou pumpou nie je zmena diabetu, ale vyšší komfort pri liečbe diabetu. Každú zmenu, respektíve odchýlku od normálnej glykémie, je nutné vyhodnotiť. Niektorí rodičia majú tendenciu vysoké glykémie okamžite riešiť korekčným bolusom a nízke pridaním sacharidových jednotiek alebo znižovaním bolusu.  Samozrejme, hypoglykémiu riešime hneď, ale je dobré  následne rozmýšľať, prečo nastal  tento stav a ako mu predchádzať. Snažte sa vždy dopátrať, prečo vznikla zmena. Je veľmi krátkozraké robiť opatrenia bez poznania „prečo“.

Vysoká glykémia
hyperglykémia/nízka glykémia - hypoglykémia

Jednorazová hyperglykémia  

 • Bol podaný bolus pre jedlom ?

Skontrolujte v IP v histórií bolusov výšku podaného bolusu   deti si niekedy  zabudnú  podať bolus pred jedlom.
Riešenie
podajte korekčný bolus  

 • Bol podaný bolus zodpovedajúci k prijatým SJ?

Skontrolujte v IP v histórii bolusov výšku podaného bolusu, či nebola omylom podaná nižšia hodnota bolusu.
Riešenie
podajte korekčný bolus, ktorý zodpovedá rozdielu  

 • Nezjedlo Vaše dieťa niečo mimo stanoveného jedla ?

Spýtajte sa svojho dieťaťa, či náhodou nezjedlo niečo pomimo. Väčšinou sú to sladké veci. Stáva sa to hlavne, keď je dieťa staršie a začalo chodiť do základnej školy. Nehrešte dieťa, nič mu nevyčítajte. Vysvetlite mu, že toto nie je tá správna cesta. Rešpektujte jeho chute.
Riešenie
ak je glykémia nad 15mmol/l podajte korekčný bolus. Ak je glykémia do 15mmol/l, nemusíte ho podať, väčšinou glykémia klesne sama - platí to väčšinou u malých detí.    

 • Nenachádzajú sa v kanyle vzduchové bubliny?

Skontrolujte kanylu, niekedy sa začnú v kanyle tvoriť vzduchové bubliny, hlavne v letných mesiacoch.
Riešenie
vytlačte z kanyly bubliny, nepodávajte korekčný bolus. Vo väčšine prípadov po odstránení bublín glykémia sama klesne. Ak by ste v tomto prípade podali aj korekčný bolus, dieťa môže dostať hypo.

 • Nie je pod vpichom zavedenej kanyly krvná zrazenina?

Skontrolujte kanylu a miesto vpichu - ak sa tu nachádza modrina, inzulín sa ťažko vstrebáva do tela.
Riešenie
vymeňte kanylu, zvoľte úplne nové miesto, aj v tomto prípade, väčšinou glykémia sama klesá. Pre lepšie vstrebávanie inzulínu je vhodné pravidelne striedať miesta vpichu.

 • Nebolo miesto vpichu v poslednej dobe zranené? (buchnutie bez modriny, silný stisk, obdlačenie od odevu,...)

Skontrolujte miesto vpichu tlakom prsta, či u dieťaťa nevyvoláva  bolesť, alebo nepríjemný pocit - ak áno, inzulín sa ťažko vstrebáva do tela.
Riešenie
vymeňte kanylu, zvoľte úplne nové miesto, aj v tomto prípade, väčšinou glykémia sama klesá. Niekoľko dní do daného nedávajte kanylu.

 • Nie je kanyla zavedená v tele viac ako tri dni?

Skontrolujte, koľko dní je kanyla zavedená. Deti sú zo začiatku veľmi dôsledné, ale časom zabúdajú alebo sa im veľmi nechce meniť si kanylu. Ak je kanyla v tele viac ako tri dni, okamžite ju vymeňte, glykémia klesne sama.
Ak ste vylúčili všetky spomenuté možnosti, vymente kanylu, aj keď je zavedená iba 1-2 dni. Je predpoklad, že je "zalomená". Stáva sa to hlavne pri menších deťoch a zvýšenej pohybovej aktivite.

Dlhotrvajúca hyperglykémia
Sú dni, keď sú glykémie vysoko a nič nezaberá. Kanyla je v poriadku, bolus je správne podaný, podali ste aj korekčný bolus a glykémia letí stále hore. Ani teraz nezúfajte, všetko je riešiteľné.
Skontrolujte moč, je dôležité vedieť, či sa v moči nenachádzajú ketóny. Ak nie, Vaše dieťa môže byť, ľudovo povedané, „preinzulínované“. Začnite opatrne znižovať bolusové dávky pred jedlom, pri niektorých deťoch je potrebné znížiť aj o 1IU. Vo väčšine prípadov glykémia začne klesať, znižujte dávky dovtedy, pokiaľ glykémia neklesne na 7-8mmol/l. Pozor, stále kontrolujte ketóny v moči.
Ďalšie prípady vysokých glykémií sú pri písomkách alebo vždy nedeľu poobede a v pondelok doobeda, teda vtedy, keď dieťa ide po víkende do školy. Ak sa to stáva pravidlom, myslíme, že sa tieto stavy opakujú pravidelne, je to jednoducho stres, ktorý zvyšuje glykémiu.
V období chrípok, alebo iných viróz môže tiež nastať zvýšená glykémia. Vo väčšine prípadov je to znamenie prichádzajúceho ochorenia. V takýchto prípadoch vôbec nezaberá zvýšený bolus pred jedlom. Dieťa odmieta jesť, nechce sa hrať alebo robiť obľúbené aktivity. Skontrolujte dieťaťu hrdlo, odmerajte teplotu,..., ak sa Vám potvrdí nastupujúce ochorenie, zvýšte bazálnu dávku pomocou dočasného bazálu. Kontrolujte moč. Nezabúdajte na dostatočný prísun tekutín.
Nezabudnite, že každé dlhotrvajúce hyperglykémie spojené s ketónom v moči je nutné konzultovať s vašim ošetrujúcim lekárom.
Je dôležité pochopiť hyperglykémie - síce nebolia, ale telu neprospievajú. Každá nepochopená hyperglykémia vyvoláva ďalšie výkyvy.

Jednorazová hypoglykémia  

 • Bol podaný bolus zodpovedajúci k prijatým SJ?

Skontrolujte v IP v histórií bolusov výšku podaného bolusu, či nebola omylom podaná vyššia  hodnota bolusu.
Riešenie
podajte dieťaťu ovocnú šťavu cca 1-2SJ, banán, hroznový cukor,...  

 • Nebola pred jedlom výrazná športová aktivita?

Ak dieťa pre jedlom malo nezvyčajne výraznú aktivitu (hra s deťmi, korčuľovanie, bicyklovanie, futbal,...) môže mať táto aktivita dozvuk aj niekoľko hodín. Hypoglykémia sa môže objaviť hlavne v prvých jarných alebo teplejších dňoch. Ak viete, že dieťa bude mať opakovanú aktivitu, znížte prísun inzulínu.  
Riešenie
podajte dieťaťu ovocnú šťavu cca 1-2SJ, banán, hroznový cukor,...  

 • Bol podaný mimoriadny bolus, t.z. „dopichnutý“ inzulín?

Skontrolujte v IP v histórií bolusov kedy bol podaný posledný bolus a jeho výšku. Staršie deti si občas „pripichnú“ inzulín, keď niečo navyše zjedia a neodhadnú výšku bolusovej dávky.
Riešenie
podajte dieťaťu ovocnú šťavu cca 1-2SJ, banán, hroznový cukor,... Nezabudnite sa s dieťaťom bez emócií porozprávať. Väčšinou sa zvyšuje spotreba jedla u dospievajúcich chlapcov.
Prehodnoťte počet SJ na deň, alebo konzultujte zvýšené dávky jedla s diétnou sestrou. Naučte dieťa koľko inzulínu si potrebuje  podať k jednej sacharidovej jednotke.

 • Bol mimovoľne podaný bolus?

Skontrolujte v IP v histórií bolusov kedy bol podaný posledný bolus a jeho výšku. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že inzulínová pumpa „sama“ podá bolus. Sú to ojedinelé situácie napr. ruksak stláča inzulínovú pumpu a podáva bolus.
Riešenie
podajte dieťaťu ovocnú šťavu cca 1-2SJ, banán, hroznový cukor,... Naučte dieťa blokovať a odblokovávať tlačítka na inzulínovej pumpe.

Pri hypoglykémii nepodávajte čokoládu -  glykémiu zväčša nezvyšuje, pretože obsahuje viac tukov, ktoré spomaľujú vstrebávanie sacharidov.

Dlhotrvajúca hypoglykémia
Pretrvávajúce hypoglykémie môžu nastať v letnom období. Slnko, voda, vzduch robia divy na naše telo. Deti sa viacej hýbu, šantia, rodiny trávia viac času v prírode. V takomto období sa odporúča buď znížiť bolusové dávky pred jedlom alebo, čo deti milujú, zvýšiť prísun SJ. Je na Vás, ktorý spôsob zvolíte. Dôležité je, aby Vaše dieťa malo vyrovnané glykémie a bolo spokojné.
  

Každá hyperglykémia, alebo hyperglykémia má vo väčšine prípadov svoju príčinu. Snažte sa ju zistiť. Toto poznanie Vám pomôže aj v budúcnosti v ich predchádzaní.


Všade v literatúre sa uvádzajú stavy hypoglykémie a hyperglykémie, ale my matky často bojujeme so stavom nazývaným  protiregulácia. Vieme, že je to vlastne vysoká glykémia, ktorá prichádza po výraznom hypoglykémií. Pozor, hypoglykémia nie je len glykémia pod 3.5 mmol/l. Hovoríme o nej aj vtedy, ak glykémia klesne o viac ako 6mmol/l. Čiže ak Vaše dieťa malo glykémiu 19 mmol/l a kleslo na 10 mmol/l v priebehu krátkej doby, jeho organizmus to vníma ako pseudohypoglykémiu a môžeme očakávať opätovné zvýšenie glykémie. Aby sme zabránili takémuto kolotoču (hypo-hyper), je dobré neznižovať vysokú glykémiu korekčným bolusom o viac ako 5mmol/l. Samozrejme, že žiadny rodič nechce,  aby jeho dieťa malo vysokú glykémiu. Máme veľké nutkanie okamžite podávať korekčný bolus medzi jednotlivými jedlami. Ak je protiregulácia vyvolaná po jednej hypoglykémii, telo Vášho dieťaťa je inteligentné a vie aj samé pristúpiť časom k redukcii glykémie. Ak ale ste dlhodobo v tomto stave, chce to čas a trpezlivosť. Najskôr skúmajte príčinu vysokej glykémie (málo inzulínu, nepodaný bolus, znížený pohyb, stres, zmena počasia, nevymenená kanyla, modrina v mieste vpichu, dojedanie...). Berte do úvahy aj to, že Vaše dieťa rastie a jeho požiadavky na dávky inzulínu pri rovnakom počte SJ sa môžu radikálne meniť. Ak máte odpoveď, prečo vzniká hyperglykémia, potom viete pomaly znižovať, korigovať pomocou korekčného bolusu tento stav.

Zvýšená glykémia

Každú výraznú zmenu  v glykémiách je nutné vyhodnocovať. Vždy sa snažte zistiť, čo sa udialo za posledných 24 hodín. Výrazný pokles glykémií alebo hypoglykémia sa môže prejaviť protireguláciou do 12 hodín až 24 hodín.

Napríklad dieťa má zvýšenú glykémiu na obed oproti raňajkám o viac ako 5mmol/l .
Na druhý deň odmerajte glykémiu pred desiatou. Glykémia by mala mať cca hodnotu rannej glykémie.

 • Ak je glykémia výrazne nižšia, na obed sa už môže prejaviť protiregulácia. Riešením je znížiť bolusovú dávku na raňajky.

 • Ak je glykémia na desiatu približne rovnaká ako na raňajky, je potrebné na desiatu podať vyšší  bolus.

 • Ak je už pri desiate glykémia výrazne vyššia, je nutné zvýšiť bolusovú dávku na raňajky.

 • Ak je glykémia na desiatu rovnaká ako na raňajky, príčina je pravdepodobne v nočnom výraznom poklese glykémie. Na obed sa prejavila protiregulácia. V tomto prípade je nutné znižovať bolusovú dávku pred druhou večerou.

Obdobný princíp je pri olovrante a v období prvej večeri a druhej večeri.

Samostatné špecifikum je ranná glykémia. Cieľom je dosiahnuť, aby ranná glykémia mala cca hodnotu glykémie pred spaním. Ak je to tak, tak je to známka aj dobre nastavenej bazálnej dávky. Ale samozrejme, že to nebýva vždy tak.
Napríklad dieťa má rannú glykémiu vyššiu o viac ako 5 mmol/l oproti glykémii pred spaním, urobte nočný profil.

 • Ak hodnota glykémie o 23:00 hod je výrazne nižšia ako pred podaním bolusu a po polnoci stúpa, môže ísť o protireguláciu. Skúste znížiť  bolus pred druhou večerou.

 • Ak hodnota glykémie o 23:00 hod je vyššia o 1-3mmol/l alebo rovnaká ako pred podaním bolusu a stúpa po polnoci a nad ránom je najvyššia, príčinou môže byť rastový hormón. Použite funkciu dočasný bazal. Zvýšte bazálnu dávku od 1:00 hod do 6:00 hod o 20%. (je to individuálne), poraďte sa s lekárom.


Bolus wizard

Významné rodinné udalosti

Ošetrenie pokožky

Strata inzulínovej pumpy

Strata inzulínovej pumpy

Návrat na obsah