Prejsť na obsah

Vyjadrenie Mirky Fidesovej

Aktivity > Kontinualny

Naša Eliška má diabetes tri roky, no posledný pol rok sa nám nedarilo nastaviť ju tak, aby mala aspoň niekoľko dní vkuse dobré glykémie. Najskôr sme bojovali s neustálymi vysokými hodnotami glykémií, čo sa ukázalo aj na výrazne zhoršenom HbA1c. Keď sa nám aj podarilo glykémie znížiť, bojovali sme s veľkými výkyvmi. Nad kontinuálnym monitoringom sme rozmýšľali už dlhšie, no až tieto dlhšie trvajúce zlé výsledky nás nakopli, aby sme využili možnosť zapožičania setu Medtronic cez Ľubku Pilkovú. Za to jej veľmi pekne ďakujeme.
Nastreľovanie prebehlo bez problémov vďaka Ľubkinmu skvelému prístupu, ktorým rozohnala Eliškine obavy a plachosť a taktiež vďaka Hankinej šikovnosti, ktorá senzor nastrelila tak, že Eliška takmer nič necítila.
Doma som si od začiatku všetky dôležité glykémie zapisovala, rovnako aj čas a obsah každého jedla. Vďaka tomu, že sme videli graf a hlavne kedy nastávajú veľké poklesy sa nám podarilo po pár dňoch glykémie znížiť a čiastočne ustáliť bez nejakých väčších zmien dávok inzulínu.
Samozrejme, že jeden týždeň je krátky čas na to, aby sme dosiahli ideálne hodnoty a našli odpoveď na všetky nejasnosti, ktoré diabetes prináša. No vďaka senzoru sme prišli u našej Elišky na niekoľko dôležitých skutočností:
Rozdielna citlivosť organizmu na inzulín
ráno a večer je citlivosť nízka, treba po pichnutí inzulínu čakať min. 30 minút pred podaním jedla, na obed je citlivosť vysoká, jedlo možno podať do 5 minút po pichnutí inzulínu.
Dopichovanie inzulínu pri nameraní vysokej hodnoty spôsobuje príliš rýchly pokles a následný hojdačkový efekt. Glykémie klesnú postupne aj bez dopichovania, pokiaľ nie sú s hyperglykémiou práve spojené aj iné komplikácie (ketóny v moči).
Rýchle zmeny glykémie v priebehu 1 hodiny prinášajú možnosť skrytých hypoglykémií a následnej kontraregulácie.

Je mi ľúto, že bez senzora sa tieto podstatné faktory nedajú vždy odsledovať a teda ani nie je možné vyhnúť sa veľkým výkyvom. Zvlášť u malého dieťaťa, keď na glykémie okrem množstva podaného inzulínu a počtu sacharidov v jedle vplýva veľa iných faktorov.
Na senzore je skvelé to, že si môžem kedykoľvek u dieťaťa skontrolovať aktuálny stav glykémie a prípadnú hrozbu hypoglykémie a pohotovo reagovať. Keby to bolo finančne únosné, určite by som uvítala možnosť použiť senzor častejšie, zvlášť v obdobiach zlých výsledkov a potrebných zmien dávok či typu inzulínu.
Čo sa týka Elišky, prvé 2-3 dni si na senzor zvykala, mala ho v stehne a občas doňho buchla pri vyzliekaní, keď naň pozabudla. Tiež i pumpu keď práve nemala pripevnenú na páse, občas zabudla v inej miestnosti bytu. Celkovo však monitoring prijala dobre, tešila sa, že si môže pozrieť hocikedy glyčky a občas sa cítila aj dôležito, keď mohla pumpu niekomu ukázať.
Ešte raz zo srdca ďakujeme za požičanie a odporúčame všetkým rodičom detí s diabetom, aby takúto možnosť využili. Senzor je v každom prípade prínosom v snahe o lepšie porozumenie diabetu.

Mirka Fidesová


Návrat na obsah