Prejsť na obsah

Zoznam pomôcok

Informácie > Všeobecné > Užitočné Informácie

Zoznam zdravotníckych pomôcok podľa kategorizácie zdravotníckych pomôcok, ktorá bude platiť od 1.1.2013 do 31.3.2013.

Zoznam je v tomto súbore skrátený a sú v ňom iba pomôcky pre diabetikov. Kompletný zoznam nájdete na webe Ministerstva zdravotníctva SR:

http://www.health.gov.sk/Zdroje?%2FSources%2Fkategorizacia%2Fzkzp%2F201301%2FZoznam_ZP_januar_2013.xls


V tabuľke sú zelenou farbou vyznačené riadky s pomôckami, ktoré sú bez doplatku pacienta a žltou farbou sú označené riadky s doplatkom od 0,06€ do 2,79€.

Spracoval: Ing, Ivan Studenič

Návrat na obsah